Πιστοποιητικά συνθετικών προϊόντων - W.P.C.

Θέλοντας να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα των συνθετικών προϊόντων μας, σας παρουσιάζουμε όλες εκείνες τις πιστοποιήσεις που κάνουν τα προϊόντα μας μοναδικά.

Αλήθεια, έχουμε ποτέ σκεφτεί την σημασία των πιστοποιητικών ενός προϊόντος? Έχουμε ποτέ αναλαγιστεί μήπως αυτό είναι που κάνει την ποιοτική και οικονομική διαφορά ανάμεσα σε διάφορα προϊόντα? Έχουμε ποτέ μπει στην διαδικασία να σκεφτούμε πως ένα προϊόν χωρίς εγγυήσεις και πιστοποιητικά τελικά όχι μόνο είναι λιγότερο ποιοτικά, αλλά το πληρώνουμε πολύ παραπάνω?

Για όλους αυτούς τους λόγους και όχι μόνο σας παρουσιάζουμε τα πιστοποιητικά των συνθετικών προϊόντων μας - W.P.C.

 

Κάντε κλικ πάνω στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη διάσταση.

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά σε pdf αρχείο.

 

Επεξήγηση Πιστοποιητικών


iso 9001

Τι είναι το ΙSO 9001?

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα. Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν - υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Εφόσον λοιπόν ξέρουμε πως λειτουργεί μία επιχείρηση, μπορούμε να ξέρουμε και για την ποιότητα των προϊόντων της.


iso 14001

Τι είναι το ΙSO 14001?

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).  Το ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΠΔ έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.

Έτσι λοιπόν ξέρουμε πως η επιχείρηση λειτουργεί προς όφελος του περιβάλλοντος, άρα και το προϊόν.


 fsc

Τι είναι το FSC?

Το FSC έχει εκδοθεί από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC) και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των πρώτων υλών, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Είναι ξεκάθαρο πλέον η αξιοπιστία για τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρησης, άρα και των προϊόντων της.


 ce certificate

Τι είναι το CE?

Το CE Η συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν.

Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης.

Πραγματικά υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό?